Ciekawostki - rolnictwo ekologiczne

Pieczenie chleba to wielka sztuka. Ale każdy może ją uprawiać. I eksperymentować, zanim osiągnie mistrzostwo.

Ale produkty rolnictwa ekologicznego, to nie tylko przyjemność i zdrowie. Zagrażająca nam ciągle, a może nawet coraz bardziej, katastrofa ekologiczna, ma swe źródło także w rolnictwie. W bezmyślnych sposobach traktowania ziemi przez człowieka. Głównym winowajcą jest tu rolnictwo konwencjonalne.

Czy wiesz jaki smak ma glifosat? Zapewne nie, bo wprawdzie pojawia się w żywności konwencjonalnej, ale nie widać go i nie  zmienia smaku produktów. A już na pewno jego smaku nie znają konsumenci żywności ekologicznej. Jest to bowiem składnik środka chwastobójczego o nazwie Roundup. Stosowanego powszechnie w rolnictwie konwencjonalnym.

Najprzyjemniejszym znakiem rolnictwa ekologicznego jest zapach chleba wypieczonego z mąki ekologicznej. Istnieje kilka kluczowych zapachów, które już w dzieciństwie zapadają nam w pamięć i tkwią zakodowane głęboko w sieci neuronów przez całe życie aż do później starości. Najsilniejszym z nich jest właśnie zapach chleba. Kojarzy się z bezpieczeństwem i ciepłem domu rodzinnego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.